Aangifte alarmsysteem

ALARM GROUP BELGIUM

Waar?

Dit moet geregistreerd worden via het meldpunt alarmsystemen – of ALINE: ALarm INformation Exchange. Dat doet u in enkele minuten via de website www.policeonweb.be.

Wanneer?

  • binnen de 10 dagen na ingebruikname.
  • binnen de 10 dagen na een wijziging aan de gegevens of het systeem.
  • binnen de 10 dagen na uitgebruikname van het systeem.