Aangifte alarmsysteem

ALARM GROUP BELGIUM

Waar?

Dit moet geregistreerd worden via het meldpunt alarmsystemen – of ALINE: ALarm INformation Exchange. Dat doet u in enkele minuten via de website www.policeonweb.be.

Wanneer?

  • binnen de 10 dagen na ingebruikname.
  • binnen de 10 dagen na een wijziging aan de gegevens of het systeem.
  • binnen de 10 dagen na uitgebruikname van het systeem.

Welke gegevens?

  • Naam en adres van de plaats van installatie
  • Naam, adres, gsm-nummer en mailadres van de gebruiker
  • Aard risico van de plaats (juwelier, krantenwinkel, supermarkt …)
  • Aard alarmsysteem: goederenalarm, vast persoonsalarm, mobiel alarm …
  • Aard van het goed waar het systeem is geïnstalleerd (woning, bedrijfsgebouw …)